Myytävät maa- ja metsätilat

Talot/tontit/
mökit

LKV- palvelut myyjälle

Palvelut ostajalle

Myydyt tilat

Hintatilasto 

Yhteystiedot

Yritysesittely 

Aloitussivu

 

K-P:n MM Oy LKV

Pitkänsillankatu 20 c      67100 Kokkola

Puh 0400564433
mmoy@anvianet.fi

Y-tunnus 0951772-7    

krnro 572.820  kotipaikka Kaustinen  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YRITYSESITTELY

Keski-Pohjanmaan Metsämarkkinointi Oy                                    yritysnimi
Pitkänsillankatu 20 c, 67100 Kokkola

K-P:n MM Oy LKV [A]                                                              LKV-toiminnan aputoiminimi
Pitkänsillankatu 20 c 67100 Kokkola  ja Känsälä 11, 69600 Kaustinen

Phone International      +358400564433         
E-mail  mmoy@anvianet.fi    

 

Yleisesittely

Keski-Pohjanmaan Metsämarkkinointi Oy:n  päätoimiala on metsäkiinteistöjen välitys, jota yhtiö harjoittaa aputoiminimellä K-P:n MM Oy LKV [A]. Lisäksi Oy harjoittaa mm metsäalan urakointia ja raakapuun ostoa Keski-Pohjanmaan Metsämarkkinointi Oy -nimellä. Liikevaihto on ollut viimevuodet luokassa 0,4-5 milj €, riippuen puunvälityksen volyymistä. Puun ylitarjontatilanteessa oy ei toimi aktiivisesti puun hinnan alentajana, mutta alitarjontatilanteessa oy toimii.  Yhtiön ostaa urakoitsijoilta ja palvelun tarjoajilta  tarvitsemiaan palveluita.

Yhtiö on vuonna 1993 Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liiton perustama.  Katutason toimitiloissa on toimittu vuodesta 2001 alkaen. Toimistossa ovat vuokralla Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liiton ja Metsänomistajien palvelutoimiston toiminnot sekä hoiva-alan yritys. Käytössä on 106+34 m2:n toimitila katutasossa.  Tilat ovat jo olleet mm Kokkolanseudun metsätilanomistajat ry:n, Liiton, MM Oy:n ja alueen sidosryhmien koulutus- ja kokoustenpitokäytössä. Oy:llä on myös oma metsäpalsta 8-tien varrella, jota voi käyttää mm varastoalueena. 

Mhy-lain puukaupan tulkinnoista johtuen yhtiön omistuspohja laajeni 2006 vuoden lopulla siten, että Keski-Pohjanaan Metsänomistajien Liiton äänivalta aleni vajaaseen 50 %:iin, koska jäsenenä oli metsänhoitoyhdistyksiä, mitä laki ei sillä hetkellä sallinut.

K-P:n MM Oy  LKV [A] aputoiminimen nimenkirjoitusoikeudellisena LKV toiminnan vastaavana hoitajana, osakkaana ja prokuristina toimii metsänhoitaja Manu Purola.  Taloushallintoa hoitaa  marraskuulta 2019 alkaen dipl.insinööri Jaana Kujala. Vuoden 2020 puollella hän aloitti myös välitystoiminnan myyntisihteerin tehtävät.

K-P:n Metsämarkkinointi Oy:n  yhtiökokous on  valinnut hallitukseen kutakin osakasryhmää edustavat jäsenet ja toimii nykyisin kolmijäsenisenä.  

Keski-Pohjanmaan metsämarkkinointi oy (K-P MM Oy LKV) on Pohjanmaalla toimiva metsäkiinteistöjen, energiapuun, raakapuun ja puutuotteiden verkostovälittäjä. Toiminta perustuu alihankintaketjujen luomiseen ja heidän kanssa WIN to WIN kumppanuustoimintaan. Hallinnointi, arviointi, puunhankinta, korjuu, kuljetus, kuluttajatuotteiden teko ja pienimuotoinen mekaaninen puun jatkojalostus on vastuutettu paikallisille alihankkijoille ja toimijoille. Oy toimii raaka- ja energiapuun toimittajana, verkoston ylläpitäjänä, maksatus- ja laskutusorganisaationa sekä metsänhoidon ja metsätalouden tuotteistajana ja hankkeistajana ostaen palveluita mm Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitolta ja alueen palvelujen tarjoajilta. Oy kantaa mm puutoimitusten luottotappioriskin alueen palvelujen tarjoajien puolesta ja kerää pienetkin tienvarsierät yhteen. Yhtiö toimii yhteistyössä sellaisten tahojen kanssa, jotka ymmärtävät metsänomistajien edun liiketoiminnan muodossa hoidettavien palvelujen antamisessa.

Toiminta alkoi puun keskimääräisen kantohinnan romahdettua alimmilleen vuonna 1993 raakapuun viennillä mm Japaniin, Englantiin ja välimerenmaihin. Aika pian paikalliset puunkäyttäjät huomasivat oy:n olemassaolon ja halusivat vientiin alunperin tarkoitetut puuerät omiin jalostustarpeisiinsa. Näin sovittiin ja siitä alkaen tukin vienti lähes loppui ja toimitukset paikallisille yrityksille alkoivat lisääntyä. Viennin puolelle kehitettiin EU-projektina metsänhoidon uudet tuotteet. Tukikeppejä 4 cm:n läpimitasta alkaen Etelä-Eurooppaan ja erikoispolttopuuta koivusta Norjaan  vietiin v:sta 2000 alkaen jonkin aikaa.

Kaustisen seutukunnan puuprojekti 1996-1998 ohjasi voimakkaasti toiminnan kehittymistä paikallisten puualan mikroyritysten JOT-raaka-ainetarpeiden hoitamiseen. Mukana oli useita hirsirakennusyrittäjiä sekä sorvatuille hirsille että pelkaksi sahatuille hirsille, pyöröpuisten latojen ja varastojen tekijöitä, puusepänliikkeitä, rakennusfirmoja ja heidän alihankkijoitaan sekä paikallisia kenttäsirkkeliyrittäjiä, pk-sahoja ja energialaitoksia/osuuskuntia.

Oy:n kautta puuta hankkineita pienasiakkaita sekä sahoja ja integraatteja on asiakasrekisterissä jo yli 60 yritystä, toiminimeä tms. Heille toimitettu vuotuinen puumäärä on suhdanteista riippuen  0 - 60000 m3. Lisäksi ns kuluttajatuotteet suoraan loppukäyttäjille (polttopuut, latopuut, hirsipuut, aitatolpat yms) ovat olleet yhtiön palveluvalikoimassa kysynnän ja tarjonnan mikaan.  Oy on viime vuosina jakanut 10 %:n osinkoa omistajilleen. Vuoden 2006 lopulla osakaspohja laajeni kattamaan tuottajaliittojen, yhteismetsien, urakoitsijoiden, toimihenkilöiden ja metsänomistajien edustajat. 

Yleishyödyllistä metsänomistajien edunvalvontaa ja järjestötoimintaa hoitava Liitto on emoyhteisö ja liiketoimintaa harjoittava Oy on tytäryhtiö.

 

 

     

 
 
 
   
    Copyright 2006 K-P:n MM Oy