Mobiilisivusto

Myytävät maa- ja metsätilat

Talot/tontit/
mökit

LKV- palvelut myyjälle

Palvelut ostajalle

Myydyt tilat

Hintatilasto 

Puun välitys

Yhteystiedot

Yritysesittely 

Aloitussivu

K-P:n MM Oy LKV

Pitkänsillankatu 20 c      67100 Kokkola

Puh (06) 831 4175

mmoy@anvianet.fi  

Y-tunnus 0951772-7    

krnro 572.820  kotipaikka Kaustinen  

 

 

KAUPPAHINTATILASTOT

Lue  MM Blogi nousiko keskihinta 2019 vai laskiko se?

Uusimmat tilastot on katsottavissa toimistolla

Maanmittauslaitoksen kauppahintatilasto on netissä, joten emme toista sen arvoja enää täällä. Hyödynnämme kauppahintatilaston arvoja ja
asuntojen osalta HSP-hintaseurannan havaintoja arviolausuntojen teossa. Pitkän kokemuksen, asiakirjamateriaalin, kohdekäyntien, drone -kuvausten ja kauppa-arvomenetelmän ja metsien osalta summa-arvomentelmän kautta saamme arviolausuntoihin käyvät arvot erilaisten luovutusten perusteiksi.

Maa - ja metsätilakauppa käynyt vilkkaana Pohjanmaan maakunnissa
 

Taantuman aikana metsä säilytti arvonsa ja peltojen ja metsien kauppahintataso pysyi lähes edellisvuosien tasolla, ja pörssikurssien laskiessa moni haki turvallisempaa sijoitusta metsästä ja myös sai sen.

 Metsäsijoitus kannattavaa

Keski-Pohjanmaalla metsien keskikasvu on uusimman valtakunnan metsien inventoinnin mukaan jo 5,0 kuutiota hehtaarilta vuodessa. Vuotuinen arvokasvu mediaanihintaan nähden ylittää monikertaisesti pankkien alhaiset korkotuotot. Jos lisäkasvun arvo olisi 20 euroa kuutiolta, niin 100 euron hehtaarituotto vuodessa antaa lisämetsän ostolle keskimäärin 7 % reaalisen tuoton. Ostajia onkin liikkeellä selvästi enemmän kuin myyjiä.  Se pitää hintatasoa tasaisena vuodesta toiseen, vaikka puunhinnassa tapahtuu huomattaviakin muutoksia suuntaan jos toiseen. Reilussa 20 vuodessa metsän puumäärä kaksinkertaistuu, joten ostohetken puumarkkinoiden suhdannevaiheella tai puunhinnalla ei ole juurikaan merkitystä pitkäjänteisen metsänomistajan horisontissa. Täystiheässä 35-vuotiaassa ostometsässä kuutiokasvu saattaa antaa jo jopa 14 % laskennallisen tuoton kun hoitotoimet tehdään ajallaan.

MM Oy 2000-luvun kattavin maa- ja metsäkiinteistöjen välittäjä isolla markkinaosuudella

K-P:n MM Oy LKV:llä on julkisessa myynnissä olevien yksinomaan peltoa ja/tai metsämaata olevien kohteiden kaupassa  korkea markkinaosuus.  

Suuren hintavaihtelun takia puolueeton tila-arvio on välttämätön lähtökohta sekä myyjälle että ostajalle. Toteutuneissa kaupoissa ranta-, tontti-, ja/tai turvearvot nostivat kauppahinnan tila-arviota suuremmaksi ja heikot välittömät hakkuumahdollisuudet toimivat toisinpäin.  Toteutuneiden kauppa-arvojen  mukaan  tila-arvioiden ennustekyky on hyvä.  

Mitä lähempänä Kokkolaa kohde on ollut, sitä suurempi on ollut kysyntä, ja sen on vaikuttanut myös keskihintaan.

K-P:n MM  Oy LKV on 1.5.2002 alkaen  välittänyt  kiinteistöjä / määräaloja peltoa ja metsää maa- ja metsätaloustarkoitukseen tai rakentamattomia määräaloja loma- tai asuinrakennustarkoituksiin. Välitettävänä on ollut myös yhteisten alueiden ja yhteismetsien osuuksia.  Lähes järjestään myyjä on saanut MM Oy:n kautta toimien ison maatilan monella eri kaupalla myyden paremman kokonaisarvon kuin koko maatilan yhdellä kaupalla myyden..

Maanmittauslaitos julkaisee kuukausittain netissä ja vuosittain kiinteistöjen kauppahintatilaston: vuositilaston keväällä ja puolivuositilaston  alkuvuoden kaupoista syyskuussa. Tilastot tuotetaan Maanmittaus-laitoksen ylläpitämästä kiinteistöjen kauppahintarekisteristä. Sen tiedot perustuvat kaupanvahvistajien ilmoituksiin, joita täydennetään kunnissa ja maanmittaustoimistoissa. Rekisteri on  julkinen ja se sisältää tiedot kaikista kiinteistönluovutuksista vuodesta 1985 lähtien koko Suomen alueelta.

 

 

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright 2006 K-P:n MM Oy