www.metsamarkkinointi.com  

 

 

Myytävät maa- ja metsätilat

Talot/tontit/
mökit

LKV- palvelut myyjälle

Palvelut ostajalle

Myydyt tilat

Hintatilasto 

Puun välitys

Yhteystiedot

Yritysesittely 

Aloitussivu

K-P:n MM Oy LKV

Pitkänsillankatu 20 c      67100 Kokkola

Puh (06) 831 4175

mmoy@anvianet.fi  

Y-tunnus 0951772-7    

krnro 572.820  kotipaikka Kaustinen  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  KAUPPAHINTATILASTO

Uusimmat tilastot

Maanmittauslaitoksen kauppahintatilasto  

 

Metsätilakauppa käy vilkkaana Pohjanmaan maakunnissa
 

Taantuman aikana metsä säilytti arvonsa ja metsäkauppojen hintataso pysyi lähes edellisvuosien tasolla, ja pörssikurssien laskiessa moni haki turvallisempaa sijoitusta metsästä ja myös sai sen.

 Metsäsijoitus kannattava

Keski-Pohjanmaalla metsien keskikasvu on uusimman valtakunnan metsien inventoinnin mukaan jo 5,0 kuutiota hehtaarilta vuodessa. Vuotuinen arvokasvu mediaanihintaan nähden ylittää monikertaisesti pankkien alhaiset korkotuotot. Jos lisäkasvun arvo olisi 20 euroa kuutiolta, niin 100 euron hehtaarituotto vuodessa antaa lisämetsän ostolle keskimäärin 7 % reaalisen tuoton. Ostajia onkin liikkeellä selvästi enemmän kuin myyjiä.  Se pitää hintatasoa tasaisena vuodesta toiseen, vaikka puunhinnassa tapahtuu huomattaviakin muutoksia suuntaan jos toiseen. Reilussa 20 vuodessa metsän puumäärä kaksinkertaistuu, joten ostohetken puumarkkinoiden suhdannevaiheella tai puunhinnalla ei ole juurikaan merkitystä pitkäjänteisen metsänomistajan horisontissa. Täystiheässä 35-vuotiaassa ostometsässä kuutiokasvu saattaa antaa jo 14 % laskennallisen tuoton.

MM Oy johtava metsäkiinteistöjen välittäjä isolla markkinaosuudella

K-P:n MM Oy LKV:llä on julkisessa myynnissä olevien yksinomaan metsämaata olevien kohteiden kaupassa erittäin korkea markkinaosuus, sillä maanmittauslaitoksen vuoden 2010 kauppahintatilastoon oli saatu 40 kpl yli 2 ha yksinomaan metsää sisältävää kauppaa. Näiden kauppojen keskiarvohinta oli 2035 €/ha, kun se edellisvuonna oli 1543 €/ha.  

Koko maassa edustavia, yli kahden hehtaarin, metsäkauppoja tehtiin vuoden 2011 alkupuoliskolla 1294 kappaletta ja edellisvuoden alkupuoliskolla 1097 kpl. Koko maan keskihinta metsälle oli 2350 euroa hehtaarilta. Viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta nousua on 1,8 prosenttia.  Kalleinta metsämaa oli Varsinais-Suomen maakunnassa, 5 439 euroa hehtaarilta, ja halvinta Lapissa, jossa hehtaari maksoi 1042euroa.

Pellon mediaanihinta laski viime vuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli K-P:lla 2011 alkuvuoden  tilastossa12 edustavan kaupan otoksen mukaan 6359 €/ha (ed. vuonna 4 kauppaa, ka. 8023 €/ha), kun se Etelä-Pohjanmaalla oli 58 kaupassa 9528 €/ha (ed.v. 9095 €/ha) ja Pohjanmaan rannikolla 27 kaupassa 9000 €/ha (ed.v. 9665 €/ha) ja koko maassa keskimäärin 7644 €/ha (ed.v.7841 €/ha).

Suuren hintavaihtelun takia puolueeton tila-arvio on välttämätön lähtökohta sekä myyjälle että ostajalle. Toteutuneissa kaupoissa ranta-, tontti-, ja/tai turvearvot nostivat kauppahinnan tila-arviota suuremmaksi ja heikot välittömät hakkuumahdollisuudet toimivat toisinpäin.  Toteutuneiden kauppa-arvojen  mukaan  tila-arvioiden ennustekyky oli hyvä.  Kauppa-arvon ennuste = 1,0683 * tila-arvion käypä arvo  miinus 1372 EUR.

Mitä lähempänä Kokkolaa kohde on ollut, sitä suurempi on ollut kysyntä, ja sen on vaikuttanut myös keskihintaan.

K-P:n MM  Oy LKV on 1.5.2002 alkaen  välittänyt  kiinteistöjä / määräaloja metsää metsätaloustarkoitukseen tai rakentamattomia määräaloja loma- tai asuinrakennustarkoituksiin. Välitettävänä on ollut myös yhteisten alueiden ja yhteismetsien osuuksia. Vuoteen 2015 mennessä  Oy:llä on ollut lähes 900 toimeksiantoa poikien usein pari tai puolikin tusinaa eri luovutuskirjaa, jos tila myydään osissa.

Maanmittauslaitos julkaisee vuosittain kiinteistöjen kauppahintatilaston: vuositilaston keväällä ja puolivuositilaston  alkuvuoden kaupoista syyskuussa. Tilastot tuotetaan Maanmittaus-laitoksen ylläpitämästä kiinteistöjen kauppahintarekisteristä. Sen tiedot perustuvat kaupanvahvistajien ilmoituksiin, joita täydennetään kunnissa ja maanmittaustoimistoissa. Rekisteri on  julkinen ja se sisältää tiedot kaikista kiinteistönluovutuksista vuodesta 1985 lähtien koko Suomen alueelta.

Vuoden 2010 tilaston mukaan kalleinta metsämaa oli Varsinais-Suomen maakunnassa, 5189 euroa hehtaarilta, ja halvinta Lapissa, jossa hehtaari maksoi 1011 euroa.

Maanmittauslaitoksen kauppahintatilaston mukaan yksinomaan metsämaata sisältävien kiinteistöjen (> 2 ha) keskihinnat (mediaani = keskimmäisin hintahavainto) ovat olleet 1.1-30.6.2011 Keski-Pohjanmaalla 1774 e/ha, 20 kauppaa (keskiarvopinta-alaltaan 30,82 ha ja keskiarvohinnaltaan 1761e/ha, muutos ed. -5%), Pohjois-Pohjanmaalla 1406 e/ha, 195 kpl (muutos ed.+12%), Etelä-Pohjanmaalla 1991e/ha, 140 kpl (muutos ed.+ 5%).

Keski-Pohjanmaan metsäkiinteistöjen kaupoissa  pinta-alan mukaan edustavia alle 10 hehtaarin kauppoja ei ole kirjattu yhtään ajalle 1.1.-30.6.2011, joten nämä arvot ovat edeltävältä vuodelta 1.1.-30.6.2010. Yli 10 ha: kaupoissa  1.1.-30.6.2011 välisenä aikana kirjattiin 16 kauppaa. Kauppojen lukumäärä, keskikoko, mediaanihinta ja keskiarvohinta taulukossa. .

1.1.-30.6.2010 2-5 ha kaupat:
kauppojen lkm
keskikoko

2010 Hinnat:
mediaani keskiarvo

1.1.-30.6.2010 5-10 ha kaupat:
kauppojen lkm
keskikoko

2010
Hinnat:
mediaani keskiarvo

1.1.-30.6.2011 >10 ha kaupat:
kauppojen lkm
keskikoko

2011
Hinnat:
mediaani
keskiarvo

4 kpl
921 med
3 kpl
2154 med
16 kpl
1563med
2,79 ha
1882 ka
7,73 ha
2244 ka
37,36 ha
1753 ka

Lomakiinteistöjen hinnat Keski-Pohjanmaalla v. 2010:
Ranta-asemakaavan alueella sijaitsevat rakentamattomat alle 2 ha :n kaupat: 8 kauppaa, joiden keskipinta-ala oli 6122 m2 ja mediaanihinta 45.000 e ( 7,35 e/m2) ja keskiarvohinta 43000 e ( 7,02 e/m2).

Rantaan rajoittuvat rakentamattomat alle 2 ha lomakiinteistöt  haja-asutusalueella vuonna 2010, 13 kauppaa, joiden keskikoko 3405 m2, mediaanihinta 20.000 e (5,87e/m2) ja keskiarvohinta 36.339 e ( 10,67e/m2).

Rakentamattomien asuinpientalokiinteistöjen kauppoja haja-asutusalueella v. 2010, 68  kauppaa, keskiarvokooltaan 5567 m2, mediaanihinta 2,66 e/m2, keskiarvohinta 3,85e/m2.

Pellon keskihinta oli Keski-Pohjanmaalla v.2010 yksinomaan peltoa sisältävissä kaupoissa 9 kpl (8,4 ha keskimäärin) mediaanihinnaltaan 7466 e/ha ja keskiarvoltaan 6445 e/ha.


Myyntikohteet (myytävänä olevat metsäpalstat)

LKV-palvelut (henkilöt ja toimeksiantojen vastaanotto)


Kauppahintatilasto / Maanmittauslaitos


 

 

 

---

     

                                                                      

 

Myynnissä olevat metsätilat  / määräalat  (lisätietoja linkeistä,
K-P:n MM Oy LKV [A]
 Pitkänsillankatu 20 c
67100 Kokkola 06-831 4175 
  

K-P:n MM Oy:n kauppa käy
hyvin korkealla markkinaosuudella:
 

...  yli 100 ...
Vuonna 2013 99 luovutuskirjaa
Vuonna 2012  72 kauppakirjaa
Vuonna 2011   91 kauppakirjaa
Vuonna 2010   84 kauppakirjaa
Vuonna 2009   61 kauppakirjaa
Vuonna 2008 110 kauppakirjaa
Vuonna 2007 126 kauppakirjaa
Vuonna 2006   86 kauppakirjaa
Vuonna 2005   88 kauppakirjaa 

 

 
   
    Copyright 2006 K-P:n MM Oy